שלחו מייל
efrat@efrat.org.il
התקשרו
02-5454500

נוסח הברכה:
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור ויעזור בעד כל הקהל הנדיבים ל"אפרת".
ה' יאריך ימיהם בטוב ויכתבם בספר חיים טובים ומאושרים אמן כן יהי רצון.

לחץ כאן להאזין לברכת זקן המקובלים הרב הצדיק יצחק כדורי זצוק"ל