שלחו מייל
efrat@efrat.org.il
התקשרו
02-5454500


מהם העקרונות המנחים אותנו?

סביב השאלות האתיות הכרוכות בביצוע הפלה קיים ויכוח עז במדינות רבות, והמובילה היא ארצות הברית. מתנגדי ההפלות המובלים בידי הקתולים טוענים שהפלת עובר היא רצח של יצור אנושי. לטענתם, העובדה שהעובר מתפתח בגוף האישה אינה נותנת לה בעלות על חייו. אין לראות בעובר חלק מ"זכות האישה על גופה", אלא יש להעדיף את הזכות לעובר לחיות גם אם הדבר עלול לעלות בחיי האישה (בניגוד מוחלט ליהדות). קבוצה זו נקראת: Pro-Life, "בעד החיים". מטרתם להציל עוברים בכל מחיר, ולכן בפרסומיה מופיעות תמונות מזוויעות של עוברים לאחר ההפלה. הם מארגנים הפגנות רבות נגד מרפאות ורופאים המבצעים הפלות.

מנגד מתייצבים תומכי ההפלות בקבוצה הנקראת Pro-Choice, "בעד הבחירה". הם טוענים ש"זכות האישה על גופה" חל בכל מקרה. לשיטתם, העובר אינו אדם אלא מקבץ תאים חסר משמעות, מאחר שאין לו יכולת קיום עצמאית. אין כלל להתחשב בעובר, וזכות האישה להפיל אינה תלויה בו.

אגודת "אפרת" מתנגדת בתכלית לקבוצה הראשונה Pro-Life ומעולם לא נהגה כמו קבוצה קיצונית זו. בשום פרסום של אגודת "אפרת" לא ניתן למצוא את המילה "רצח", וזו גם ההוראה החד משמעית למתנדביה. "אפרת" מעולם לא ארגנה הפגנה ולבטח לא איימה על רופאים המבצעים הפלות. יתרה מכך, יש בהחלט מקרים שבהם חובה לבצע הפלה. אגודת "אפרת" אינה תומכת מוחלטת בקבוצת ה-Pro-Choice. לדעתי, זו חוצפה במעטה של תחפושת פמיניסטית, לקבוע לאישה שנמצאת במצב שברירי ורגיש נפשית שהיא חייבת להפיל, כי כך החליטו בשבילה. אנחנו מאמינים ב-Pro-Choice after Information, "בחירה מתוך ידיעה".

הבחירה וההחלטה אם לבצע הפלה או ללדת היא רק בידי האישה. הפלה היא תהליך רפואי עם השלכות פסיכולוגיות. ולכן, כפי שאנו דורשים מהרופא המטפל שלנו לקבל כל מידע לפני ביצוע תהליך רפואי, ולעתים נבקש לקבל דעה מרופא נוסף לגבי אפשרויות טיפול שונות, כך כדי שאישה תוכל להחליט אם לבצע הפלה, עליה לקבל את כל המידע והאפשרויות העומדות בפניה, היכולים להשפיע על החלטתה אם לבצע הפלה.

להציע עזרה כלכלית בנוסף להפלה

לבסוף, ההחלטה היא של האישה בלבד מתוך הסכמה מודעת, כפי שגם מחייב החוק בישראל בחוכמה. אם ההפלה נשקלת בגלל מצב כלכלי, חובה להציג לאישה מלבד האפשרות של הפלה גם את האפשרות לקבל עזרה כלכלית. אינני מבין מדוע ארגונים התומכים בנשים אינם מציעים אפשרות נוספת לאישה כמו עזרה כלכלית במקום לתמוך באופן אוטומטי בהפלות. מובן שהעזרה הייתה צריכה להינתן על-ידי המדינה והיה צריך לחייב את העובדת הסוציאלית בוועדה להפסקת הריון להציע זאת.

לאחר שקילת כל האפשרויות - עזרה או הפלה - ההחלטה שתקבל האישה היא הרבה יותר בריאה נפשית, רצונית ופמיניסטית. היא בוחרת באמת מתוך בחירה חופשית באופן עצמאי, מתוך מגוון אפשרויות פתרון למצבה, ולא מכפייה של האופציה היחידה לכאורה - להפיל.

זאת הסיבה ש-54,000 הנשים שילדו בעזרתנו מעולם לא הצטערו ולא השתתפו בהפגנות בעד הפלות ונגדנו. להיפך, הן הביעו את אושרן באלפי מכתבי תודה ותמונות של ילדיהן שנשלחו אלינו למזכרת גם לאחר שנים מאז שהן ילדו. מאות מנשים אלו מתנדבות אצלנו בנוסף למתנדבות רבות שביצעו הפלה ומצטערות על כך שלא יידעו אותן על האפשרות הנוספת לפני שביצעו את ההפלה.