באפרת אנו מקיימים ממש פדיון כפרות - נפש תחת נפש

בימים אלו שלפני יום הדין מנהג ישראל לערוך פדיון כפרות
אנו אומרים: הכסף ילך לצדקה ואנו נכנס לחיים טובים ולשלום
בתרומתך לאפרת להצלת ילד אנו מקיימים ממש פדיון כפרות - נפש תחת נפש

רק עד ערב יום כיפור בזכות תורמים נדיבים כל ילד שנציל = 3 ילדים שזוכים לחיים!

בימים אלו, לבנו נרעש, מפחד ימי הדין, בהם קובע בורא העולם מי יחיה ומי חלילה לא.
יש עשרות אלפים שקבלו חיים מהקב"ה בהיותם ברחם אמם, וגם היו רוצים להיוולד ולחיות, אך יש ספק גדול אם יזכו לחיים, עקב המצב הכלכלי של הוריהם.
עבורם קמה אפרת שאינה מקבלת שבגלל כסף מפסיקים חיים, ועד כה יחד אתכם זכינו להציל מעל
73,085 ילדים, שחלקם כבר הורים לילדים.
על אף ההצלחה חסרת התקדים של אפרת עדיין בישראל, מידי יום מעל 100 תינוקות אינם זוכים להיוולד, רובם בגלל קשים כלכליים של הוריהם.
כמעט מידי יום לבנו נחרד מאסונות שפוקדים אותנו, אך, בו זמנית, באפרת מתרגשים להתבשר על ניסים שקרו לתורמים שחייהם נצלו בדרכים לא טבעיות, וכן מבשורות על נשים שנפקדו, בדרך נס, לאחר שתרמו לאפרת, ובכך מנעו הפסקת חיים של תינוק.
"כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר נענה תחילה" - אם בתפילה ניתן להיוושע, אל אחת כמה וכמה אם מצילים חיים של תינוק, אין פלא שהקב"ה מעניק חיים לנצרך לאותו דבר.
אנא חושו לזעקתם של עשרות אלפי הילדים שר"ל לא זוכים לחיים בכל שנה. אנא הגדילו את תרומתכם ותנו לנו את היכולת להיענות לכל הפניות המגיעות אלינו, שחלילה לא תאבד נפש של תינוק נוסף מישראל.

בזכות הצלת חייהם של ילדי ישראל נכתב ונחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום, והקב"ה ימלא משאלות לבנו לטובה ולברכה, ונחתם לחיים.

זה בידיים שלכם

לפרטים נוספים: אתר האינטרנט של אגדת אפרת

טלפון: 02-5454500

פייסבוק: https://www.facebook.com/Efrat.Aguda

התרומות לאגודת אפרת מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46.

כל תורם יקבל קבלה מוכרת במס על התרומה בפועל שהוא ביצע

תרום עכשיו