אישור ניהול תקין 2020

אישור ניהול תקין אגודת אפרת