{תגובה לכתבה שתפרסמה ב"השבוע בירושלים" בתאריך 30.10.13}

שלום לך

מאד התרגשתי לקרוא על ד״ר אלי שוסהיים, העלית בי נשכחות.

והקב״ה מסובב שהעיתון הונח על שולחני ערב חתונת הבן שלי, ונזכרתי שאני חייבת לשלוח לו הזמנה לחתונה.

הסיפור האישי שלי מתחיל לפני 21 שנה. הייתי במצוקה כלכלית קשה, וחששתי מאד שלא אוכל לגדל את הבן שלי. אני זוכרת שהייתי בדרך למרפאה ופרצתי בבכי מר ונסער, האחות קישרה אותי עם ד״ר שוסהיים.

ובזכות העזרה והמסירות ,הליווי והתמיכה, חזרנו כל המשפחה אל דרך המלך.

בימים הקרובים הבן שלי מתחתן. ובזכות המדור שלחתי לד״ר שוסהיים הזמנה לחתונה.

״כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא״.

תודה לד״ר שוסהיים. ותודה לכם.

לאה. מ. מרכז הארץ.