יצירת קשר

אגודת "אפרת" ע.ר

רחוב העילוי 10

ת"ד 34204

ירושלים 9134101

טל. 072-3902123

פקס. 03-6844848

אימיילefrat@efrat.org.il