ראיון עם ד"ר אלי שוסהיים – יו"ר אגודת אפרת

ש: עד היום לא היינו עדים לתופעה שרופא מקדיש עצמו בצורה כ"כ אקטיבית כדי למנוע הפלות. מה מניע אותך?

ת: בהתחשב בעובדה שהחיים הם ערך עליון, החלטתי ללמוד רפואה ולהקדיש את חיי כדי להגן על זה. בשנת 1963, כשהשלמתי את לימודי הרפואה בארגנטינה, בחרתי להיות מנתח, מתוך מחשבה כי בתחום זה יש את היכולת המרבית להציל חיים. ב-1977, לאחר שנודע לי שהפלות היא הסיבה העיקרית לאובדן חיים בישראל, החלטתי להקדיש את חיי בהתנדבות כדי למנוע אותן, ובו זמנית להגן על בריאות הנשים ההרות שהחליטו לבצע הפלה.

ש: מתי מתחילים החיים של יצור אנוש?

ת: אדם נוצר כשמתחבר תא שנתרם על ידי האשה (הביצית) בתא שנתרם על ידי הגבר. אם תאים אלה אינם מתחברים, הם מפסיקים את חייהם תוך 48 עד 72 שעות. לעומת זאת, אם הם מתחברים והביצית מופרית על ידי התא הגברי, הביצית המופרית מקבלת פוטנציאל של חיים של עד 120 שנה. מבחינה ביולוגית, חיים של ייצור אנוש מתחילים באותו רגע.

ש: האם זכורים לך מקרים של נשים בהריון שהצטערו על כך שלא ביצעו הפלה?

ת: להיפך. מתוך יותר מ-60 אלף נשים שטופלו באגודת "אפרת", שלכתחילה ביקשו לבצע הפלה, ולאחר קבלת תמיכה וסיוע הן שינו את דעתן, לא היתה אפילו אשה אחת שהביעה צער על כך שהביאה את הילד לעולם. כל הנשים הללו שמחות ומאושרות על החלטתן לתת חיים לעובר שהיה בבטנם. על אף שמשנת 1963 אני מטפל יום יום בחולים במחלות שונות, אין לי את היכולת להבטיח לאף אחד שהטיפול שאתן לו, התרופה שיקבל או הניתוח – יצליחו. במצב רפואי אחד בו אני יכול להבטיח ולתת אחריות זה לאשה בהריון, ולהגיד לה שאם לא תפיל לעולם לא תצטער על כך.

ש: מהו הסיבוך הרציני ביותר מהפלה יזומה?

ת: בהתאם לניסיוני אין ספק שהחרטה, על אף שאיננה מוכרת בספרי הרפואה כמחלה, היא הסיבוך הרציני ביותר של הפלה יזומה. החרטה אינה מופיעה ברשימה הארוכה של הסיבוכים הגופניים והנפשיים של הפלה יזומה. אך לפי ניסיוני החרטה פוגעת במעל ל-90 אחוז מהנשים שמבצעות הפלה יזומה. לכן בהתאם לניסיוני הרפואי בין עשרות שנים, אינני מכיר החלטה יותר גורלית ורצינית מאשר החלטה לבצע הפלה.

ש: מדוע החרטה מהווה סיבוך כל כך רציני?

ת: יש סיבוכים גופניים כתוצאה מהפלה יזומה שניתן לטפל בהם. חלקם אף אינם משאירים צלקות לאורך זמן. לא כן במקרה של חרטה. לא קיים שום טיפול רפואי המרפא חרטה, והיא משאירה צלקת קבועה בנפש, ללא יכולת לשכוח אותה או למחוק אותה מהזכרון. להתמודד עם בעיה מצפונית – זה סיבוך גדול מאד.

ש: על מה הינך מתבסס בקביעתך כי אגודת "אפרת" באמת דואגת ומגינה על זכויותיה של האשה?

ת: זכותה של אשה הרה השוקלת לבצע הפלה היא – להחליט מתוך ידיעה והכרת הנושא ולדעת על הסיכובים העלולים להופיע כתוצאה מביצוע הפלה יזומה. לצערנו, ארגונים הקוראים לעצמם פמינסטים אינם עושים דבר על מנת להגן על זכות זו. אגודת "אפרת" כן עושה זאת, תוך הענקת מידע מלא לאשה, המבוסס רק על הרפואה והניסיון המדעי שלנו במשך 38 השנה האחרונות. אגודת "אפרת" איננה מחליטה עבור האשה. היא רק מעניקה לה ידע ומשאירה את ההחלטה בידיה.

ש: באיזה מקרים אתם משתמשים בנימוקים דתיים כדי למנוע הפלה?

ת: באגודת "אפרת" אסור להשפיע על אשה הרה השוקלת לבצע הפלה, תוך שימוש בנימוקים אידיאולוגים, אתים, מוסריים, ערכיים, דתיים או פילוסופיים. ההסבר היחיד הניתן לאשה הוא רפואי, ובפרט הדאגה לבריאותה הגופנית והנפשית העתידית.

ש: בהתחשב בכך שבשנים האחרונות גדל מספר המקרים של הריונות בקרב צעירות, מהו המסר שהיית נותן לדור הצעיר?

ת: כל צעיר וצעירה חייבים להיות אחראים למעשיהם ולדעת שקל מאד להיכנס להריון וקשה מאד לצאת ממנו.