מטרת האגודה

» מי אנחנו » מטרת האגודה

אגודת “אפרת” שמה לעצמה מטרה מרכזית להביא לידיעת נשים השוקלות הפלה, מידע רלוונטי המאפשר להן לקבל החלטה חופשית, משוחררת מלחצים חברתיים וממסדיים הרואים בהפלה את הפתרון להריונות לא מתוכננים.

אגודת “אפרת” סבורה שהפלה שאינה הכרחית תוכל להתבצע, רק לאחר שהאישה ההרה יודעת היטב את כל העובדות וההשלכות הנובעות ממהלך גורלי זה.

אישה  תחליט רק בהתאם לשיקול דעתה ורגשותיה האישיים האמיתיים, על בסיס המידע אשר אנו רואים בו חובה אנושית ומוסרית לספק לאישה ההרה.

באגודת “אפרת”  הצטבר מידע רב בנושא, המביא אותנו למסקנה שרוב האמהות המבצעות הפלה יזומה, עשו זאת מתוך מצוקה חולפת ולא מודעות עד תום למשמעותה של הפלה יזומה.

מכיוון שאגודת “אפרת” דוגלת בזכות האישה לחופש בחירה וקבלת מידע מפעילה האגודה מערך הסברה ארצי ע"י מתן הרצאות במוסדות חינוך ומפיצה חוברות ועלונים, סרטי הסברה ע"ג תקליטורים הממחישות את מהותו של העובר, שלבי התפתחותו והשלכותיה של ההפלה או המשך ההריון.

במקביל מסייעת האגודה לאלפי נשים הרות בעיקר הנתונות למצוקה כלכלית חולפת ול"בית חם" לצעירות לא נשואות בהריון הנתונות ללחצים סביבתיים. כל זאת בעזרת ליווי ותמיכה ע"י מערך של 3,000 מתנדבות לנשים הרות במצוקות שונות.

ב38 שנות פעילותה הצליחה אגודת “אפרת” להציל למעלה מ-64 אלף תינוקות שאמותיהם חשבו תחילה להפסיק את חייהם בעודם עוברים. אגודת “אפרת” תמכה בהן, סוציאלית, פסיכולוגית וכלכלית והיום הם משפחות מאושרות.