מה אנחנו עושים? 

» מי אנחנו » מה אנחנו עושים?

מידי יום נפסקים בישראל, חייהם של כמאה תינוקות בממוצע!

רובם המכריע בשל סיבות כלכליות ובגין מערך לחצים המופעל על האישה להפיל. החלטה שבמרבית המקרים קשה מאוד לחיות איתה לאחר מעשה.

אנו באגודת “אפרת”, סבורים שהפלה שאינה הכרחית תוכל להתבצע, רק לאחר שהאישה ההרה יודעת היטב את כל העובדות וההשלכות הנובעות ממהלך גורלי זה. על האשה להחליט רק בהתאם לשיקול דעתה ורגשותיה האישיים על בסיס המידע שאנו רואים בו חובה אנושית ומוסרית לספק לה.

לאורך השנים צברנו נתונים רבים המעידים שרוב האמהות שביצעו הפלה יזומה, עשו זאת מתוך מצוקה חולפת ולא מודעות עד תום למשמעות המהלך.

באפרת אנו דוגלים בזכות האישה לחופש בחירה וקבלת מידע. על כן מפעילה האגודה מערך הסברה ארצי בנושא.

במקביל מסייעת האגודה לאלפי נשים הרות הנתונות למצוקה כלכלית חולפת ומציעה ליווי ותמיכה כספית ומנטלית ע"י מערך של 3,000 מתנדבות לנשים הרות במצוקות שונות בכל רחבי הארץ.

ב-44 שנות פעילותה, הצליחה אגודת “אפרת” להציל למעלה מ-80 אלף תינוקות שאמותיהן חשבו תחילה להפסיק את חייהם בעודם עוברים. אגודת “אפרת” תמכה בהן, סוציאלית, פסיכולוגית וכלכלית והיום הן מקיימות אורח חיים נורמטיבי ומגדלות משפחות מאושרות.