איך הכל התחיל?

» מי אנחנו » איך הכל התחיל?

במשרד צנוע בירושלים שוכן לו מפעל הצלת חיים הגדול בישראל – אגודת "אפרת".

אגודת "אפרת, אגודה למתן יעוץ וסיוע לנשים הרות במצוקה (ע"ר)" נוסדה ע"י אוד מוצל מאש השואה הארופית מר הרשל פיגנבויים ז"ל אשר נטל יוזמה, במחשבה, כי שיקומו של עם ישראל אחרי האסון אשר פקד אותו ע"י הנצים ימ"ש, אשר רצחו שליש מבניו, יהיה בעידוד הילודה היהודית בארץ ישראל. גם ראשי המדינה בהתהוותה בראשות דוד בן גוריון ראו אז צורך זה בראש המעלה ועודדו משפחות מרובות ילדים ע"י מענקים מטעם המדינה.

לפני יותר משלושים שנה הגיעה אישה למרפאתו של ד"ר אליהו י. שוסהיים והביאה את בנה הבכור שהיה אז בן שמונה שנים לטיפול בחתך בידו. כשהסתיים הטיפול אמרה אמו של הילד לד"ר שוסהיים: תדע ד"ר שבני חי בזכותך!לפני שידעתי שאני בהריון בצעתי צלומי רנטגן. כשנודע לי שאני בהריון פניתי לרופאים שונים כדי לוודא שהצלומים לא פגעו בבריאותו של עוברי.

כולם אמרו לי את חייבת לבצע הפלה ומהר שאם לא כן יולד לי ילד עם מומים קשים. במקביל שמעתי עליך והחלטתי ובאתי לשאול בעצתך כמוצע אחרון. תשובתך היתה כי שעצת הרופאים לבצע הפלה מבוססת על נתונים שעבר זמנם ואילו היום ידוע מדעית כי צילומי רנטגן אינם מהווים סכנה לעובר.שמעתי בעצתך והנה הילד שבזכותך נולד בריא ושלם.

מקרה זה שינה את חיי ד"ר שוסהיים כירורג בכיר בבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם לשעבר. "למדתי רפואה כדי להציל חיים" אומר ד"ר שוסהיים והנה ביעוץ פשוט שנתתי לאמו של הילד הזה ניצלו חייו וכל הדורות שאחריו". מאז מקדיש את עצמו ד"ר אלי י. שוסהיים בהתנדבות מלאה ומשמש כיו"ר אגודת "אפרת" אשר קיבלה על עצמה ליעץ ובעיקר לתמוך וללוות נשים אשר עומדות לבצע הפלה שאינה הכרחית בעיקר על רקע קשיים כלכליים של המשפחה, ולהציל את ילדם.

רבים תמהו, על שום מה נקראת אגודת "אפרת" בשם זה? השם "אפרת" אינו מקרי. שם זה המרמז יותר מכל על הפעילות שבה עוסקת האגודה ועל המשימות שהיא נטלה על עצמה: להציל ולהרבות ילדים לעם היהודי.

בתנ"ך בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק יט' נאמר: "ותמת עזובה ויקח לו כלב את אפרת, ותלד לו את חור". התרגום (בארמית) על פסוק זה מסביר: "ונסיב כלב ית מרים דמתקריא ית אפרת". מכאן אנו למדים, ש"אפרת" זהו שם נוסף של מרים הנביאה, אחות משה ואהרון.

ולמה נקראה מרים בשם "אפרת"?

התשובה לשאלה זו נמצאת במדרש רבה בספר שמות. שם אומר המדרש: "ומפני מה נקראה שמה אפרת? מפני שפרו ורבו ישראל על ידה". מרים היתה אחת מהמיילדות העבריות שפרעה ציווה עליהן להרוג כל זכר בבני ישראל ברגע לידתו.

אומרת התורה על המיילדות העבריות: "ותחיינה את הילדים". מרים לא נתנה שגזירת פרעה תצא אל הפועל והצילה את תינוקות בני ישראל. ולפי דברי המדרש לא רק זאת אלא אף הוסיפה לעזור ולתמוך במשפחות ובנשים שילדו זה עתה והיו זקוקות לעזרה.

אין שם מתאים יותר לאגודה מאשר "אפרת" על שמה ולזכרה של מרים הנביאה, שבדרכה ולאורה אנו הולכים ופועלים. מרים הנביאה, התוותה לנו את הדרך, שיש לפעול למען הצלת תינוקות של עם ישראל ולעזור למשפחותיהם הנזקקות.