לתרומות
לתרומות

צרו קשר

אגודת "אפרת" ע.ר
רחוב העילוי 10
ת.ד. 6325
ירושלים 91062

טל. 02-5454500

פקס. 03-6844848

אימייל: efrat@efrat.org.il